FatashaGridd

FatashaGridd

Long Sleeve Shirt Dress

KSh4,800.00

FatashaGridd

Flowy Button-Down Dress

KSh4,800.00

FatashaGridd

Black Diva Dress

KSh6,800.00

FatashaGridd

Sweetheart Black Dress

KSh6,800.00

FatashaGridd

Missy Mini Dress

KSh4,800.00